Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

 

Nawigacja

Witamy na stronie

ZSP w Nowym Aleksandrowie

Podlaski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w Seminarium pn.:

„Szacunek i odpowiedzialność jako ważny element wychowania dziecka”

organizowane w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Obierz kurs na

rodzinę”, które odbędzie się 18 maja 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9.

Klikając poniżej można przeczytać szczegóły:

pismo_do_rodzic__lw.pdf

 

Drodzy Rodzice!

Dnia 31.05.2015 r. odbędzie się Festyn Rodzinny pod hasłem "Hej, Rodzinka jest OK!"

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Rodzinnym talent show", bardzo prosimy o włączenie się. Występ w postaci piosenki, wiersza, tańca, gry na instrumentach, z dzieckiem, dziećmi lub całą rodziną. Nagrody gwarantowane!

Zgłoszenia do wychowawców klas i grup. Zachęcamy do udziału.

Podczas Festynu organizowana będzie licytacja wyjątkowych, nietuzinkowych przedmiotów. Jeśli posiadasz "coś", co wpadnie w oko i zainteresuje innych - przynieś wychowawcy swojej klasy czy grupy. Na pewno sprawisz tym uśmiech drugiej osobie.

Planowane remonty w szkole

Firmy zainteresowane przeprowadzeniem remontów w naszej szkole zapraszamy do kliknięcia w zakładkę Wiadomości.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY  DOBRZYNIEWO   DUŻE  INFORMUJE         
O TERMINACH  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLI               
I  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA  TERENIE GMINY

 

 Terminy rekrutacji:

 - 16  marzec  -  20 marzec 2015  r. - składanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

-  23 marzec -  8 kwiecień 2015 r. - składanie wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do  przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych,

- 10 kwiecień 2015 r , godzina 14.00 - ogłoszenie wyników naboru, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji.

-  13 -  17 kwietnia 2015 r. – rekrutacja dzieci,

-  20 kwietnia 2015 r. godzina 9.00  – ogłoszenie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych,

- 21 - 24  kwietnia -  podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

- 27 kwietnia -ogłoszenie liczby wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych,

-  4 maja 2015 r. - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 

Dobrzyniewo Duże, 10 marca 2015 r.

Więcej szczegółów w zakładce Wiadomości

 

 

 

________________________

 Nasza szkoła realizowała projekt:

 „Ku rozwojowi  dzięki indywidualizacji nauczania

w Gminie Dobrzyniewo Duże”,


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Uczestnicy projektu: uczniowie z klas I-III

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem.

wtorek 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

czwartek 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Grupa I poniedziałek 12.40 -13.25

Grupa II środa 12.40 – 13.25

 

Klasa II w roku szkolnym 2013/2014
realizuje program "Od grosika do złotówki"
sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

photo

Piątek 22.05.2015

Ilość odwiedzin: 305492